Pròxima reunió Consell Escolar 3/10

El Consell Escolar és l’òrgan màxim de decisió i participació de l’escola, on estan representats els diferents sectors de la comunitat educativa: equip directiu, mestres, mares/pares i Ajuntament.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants del funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats, l’horari lectiu, etc.

Us recordem els pares (uh…) i mares que ens representen a tots al Consell Escolar i que estan oberts a suggeriments, dubtes i preguntes que els vulgueu traslladar al respect.

Reunión Consejo Escolar

Hola familias, tan solo informar que el pasado lunes hubo la reunión del Consejo Escolar con la participación de los miembros que lo integran:
🗣Personal de Escuela (Administrativos, Profesorado & Dirección)
🗣Representantes de familias y Ampa
🗣Representante del Consorci
A modo de información os indicamos temas tratados:
👉🏼Funciones del Consell y Funcionamiento
👉🏼Existen 4 Comisiones mixtas. Los Representantes de familias y Ampa en las Comisiones estas son:
  1. Económica (Rebeca 3ro)
  2. Comedor ( Maria 2do y 4to)
  3. Permanente (Nuria 4to)
  4. Convivencia (Nadia P3, P4 y 2do y Khadija P4)
En esta última Comisión en la misma reunión se decidido el integrar la temática de la Igualdad de género.
👉🏼A titulo informativo, saber que los representantes en el Consell pueden optar a la Lista de Candidatos del Distrito Ciutat Vella como representantes y aquellos que sean seleccionados pueden participar en las Elecciones de representantes de la Ciudad.
Por ahora, el Pere Vila cuenta con 2 madres que son representantes a nivel Distrito Ciutat Vella.
👉🏼 Comisión Convivencia e Igualdad de género; tiene como objetivo la redacción e implementacion del Proyecto de Convivencia e Igualdad.
Nos ponemos en marcha!!
Forza Pere Vila!

Resultat de les votacions

El resultat de les eleccions celebrades avui per a la renovació parcial dels representants de les famílies al Consell Escolar han estat els següents:

 

resultat

Per tant, durant els propers 4 anys, Khadija i Nadia seran els representants al Consell Escolar junts amb Maria i Rebecca (i Nuria com representant de l’AMPA).

Moltes gràcies a tots els candidats i a tots els varen participar en la votació.

Tots feim comunitat!

 

By the way… 100% women? Come on guys, lean in!

Eleccions al Consell Escolar: Vota i fes sentir la teva opinió

Cada dos anys hi ha eleccions als Consells Escolars.

És important la participació de tots per fer una escola més democràtica i participativa.

Horari 28/11 (dimecres eh!)

  • 8:30 – 9:30
  • 15 – 17:30

 

  • Poden votar cadascun dels mares, pares, tutors i tutores legals dels nenes i nens matriculats a l’escola en el moment de la convocatòria.
  • No és un vot per família. 
  • Heu de portar el DNI o carnet de conduir o passaport o targeta de residència.