Gestió de Residus

 • Teniu moltes preguntes i poques respostes en relació a la gestió de residus)
 • Us pregunteu com organitzar-vos al centre per garantir l’èxit de les accions previstes?
 • Quins recursos us ofereix la ciutat?
XERRADA: Tot el que voldries saber sobre la gestió dels residus
Al Punt Verd del Zoo de Barcelona
dijous 7 d’octubre
a les 20:00 h
Cal inscriure’s preaviament a la secretaria de l’A21E

REUNIONS DE FAMÍLIES 2010-2011

 • Dijous, 7 d’octubre a les 17:15 h : Classes de parvulari, P3, P4 i P5
 • Dimarts, 5 d’octubre a les 17:15 h: Classes de primària, 1r, 2n i 3r
 • Dimarts, 28 de setembre a les 17:15 h: Classes de primària, 4t, 5è i 6è

Assumptes a tractar:

1ra PART A LA SALA D’ACTES:

 • Salutacions de l’equip de direcció
 • Prioritats del curs 2010-2011
 • Presentació de l’AMPA

2na PART A L’AULA DEL VOSTRE FILL O FILLA

 • L’equip de mestres de la classe
 • L’espai i organització (jornada, horari, calendari, rutines i normes, canals de comunicació…)
 • El que i com ha d’aprendre l’alumnat de la classe aquest curs
 • Informacions diverses: equip escolar, llibres, material, sortides…
 • Elecció dels delegats
 • Torn obert de paraules.

(duració màxima prevista: 90′ )

Hi haurà servei d’acollida

ASSEMBLEA ORDINÀRIA 1r TRIMESTRES

DIJOUS 30 DE SETEMBRE
a les 17:05
a la Sala de Professors
Ordre del dia:
 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior
 2. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats dels curs 2009-2010
 3. Estructura i funcionament de l’AMPA
 4. Exposició, justificació i aprovació, si escau, de l’estat de comptes
 5. Estat actual de subvencions sol·licitades i atorgades
 6. Proposta extraescolars i beques
 7. Consell Escolar
 8. Precs i preguntes

Nota: Els socis que ho desitgin poden passar per la seu de l’AMPA (vestíbul biblioteca), a les hores d’atenció, a fi d’examinar la Memòria i l’Estat de comptes.

Hi ha servei de guarderia.

Us esperem a tots!!

ACTIVITATS PER A MARES I PARES

Aquest curs també volem oferir algunes activitats adreçades a mares i pares.

Al igual que les extraescolars dels infants, aquestes activitats es duran a terme si hi ha un número de gent suficient interessades.

 • IOGA: 1 i 1/2 h al gimnàs de l’escola: horari a convenir a partir de les 19 h.
 • MANUALITATS: 2 cops per setmana de 15 h a 16 h.
 • DANCES AFRICANES: A convenir.

Les persones interessades es poden inscriure enviat un mail a l’ampa, trucant per telèfon o bé, apuntant-se a la seu de l’AMPA.