#RevoltaEscolar 12 de febrer

El pròxim divendres 12 de febrer tornem a tallar el Passeig Lluís Companys, just davant l’escola.

Volem reivindicar un espai lliure de contaminació al voltant de la nostra escola: menys fums, menys sorolls, menys trànsit…

Des de l’Ampa estem coordinades amb la xarxa a Eixample Respira, amb més de 50 escoles de la ciutat que comparteixen objectius.

Tallarem el carrer de 16:15 a 16:45. Mestres, famílies, us esperem
😍

Recordeu mantenir les distàncies de seguretat, mascaretes i eviteu menjar durant la concentració.

#RevoltaEscolar

Protegim les Escoles
Twitter Pere Vila Escola

Consell Escolar: De què hem parlat?

El passat 27 de gener del 2021 tingué lloc el Consell Escolar.

El punt principal de l’ordre del dia era la presentació del tancament de pressupost de l’escola del 2020 per fer el rendiment de comptes davant l’organ del consell i la presentació del pressupost del 2021.

Es va indicar les dates de les properes portes obertes de l’escola.

Per part dels representants de les families del Consell es van presentar les següents qüestions:

 • el temps del pati tant de l’escola com del menjador
 • es va preguntar sobre el rocodrom, l’escola va respondre que en tot cas s’havia de fer amb els recursos propis de l’escola

Les representants de les famílies vam preguntar per com està funcionant el temps de patis aquest curs, tant el de l’esmorzar com el de dinar.

Havíem recollit diverses opinions sobre les activitats que es fan (joc dirigit, joc proposat i joc lliure), materials dels que disposen (escollits per les classes) i espais asignats pels diferents grups.

Se’ns va informar de que tant bon punt la situació sanitària ho permeti, els grups es juntaran al pati per cursos, i es mirarà de rotar els espais per tal de que tothom pugui estar a diferents àrees. També es mirarà d’introduir jocs de pilota. Al ser 25 grupos, la logistica para introducir nuevas iniciativas no es fácil.

El cicle C2 només està mitja hora al pati dins la franja de menjador, per part de l’escola s’estudiarà si és possible canviar-ho.

Respecte a la queixa sobre la obligatorietat de participar en les activitats proposades, es parlarà amb el coordinador de menjador per tal d’aclarir aquest punt.

PEC

La direcció informe que s’ha elaborat el PEC (projecte educatiu de centre) i que es convicarà un Consell Escolar extraordinari per presentar-lo. El PEC un cop aprovat es penjarà al web de l’Escola.

Rotació sortida

En l’anterior Consell es fa fer la petició si hi havia la possibilitat de rotació dels nivells de classe que entren/surten per Av. Vilanova ja que tenen més dificil l’accés diaria a parlar amb les tutores, l’Escola informa que ho ha estudiat però en aquests moments la logística interna no ho fa possible.

Raquel está de compras

Hemos recibido una dotacion economica para renovar nuestro mobiliario para P3! Será más innovador, más pedagocico y por supuesto súper bonito! Renovamos 90% de nuestras dos aulas así que Raquel, la coordinadora de infantil, está de compras total 😍

Mascarillas: Seguimos los protocolos marcados.

4 años más

También tenemos la muy buena noticia de que el equipo directivo del centro se presenta para 4 años más! Salvo Angels, que disfrutará de una jubilación muy merecida 🙂

Comisión mixta de género

Aprovechamos para comentaros que estamos avanzando con la intención de crear una comisión mixta de género.

Este miércoles 3/2 a las 12:30 nos reunimos. Ponte en contacto con el AMPA si tienes ganas de asistir, unirte a la comisión o simplemente decirnos algo respecto a la iniciativa.

consell escolar

Portes Obertes

Si voleu veure presencialment les instal·lacions i equipaments de la nostra escola, i conèixer de primera mà el nostre projecte educatiu, cliqueu en una de les dates següents.

Jornadas portes obertes escola Pere Vila Barcelona


Veniu a visitar-nos 🙂

Accedireu a un formulari que haureu d’omplir per reservar la plaça (cada una de les dates està limitada a 10 places).

Us hi esperem!!

Protegim les Escoles

Demanda de millores de l’entorn urbà de l’Escola Pere Vila i Institut Pau Claris

Des de l’AFA de l’Institut Pau Claris i l’Ampa de l’Escola Pere Vila us fem arribar conjuntament aquest manifest, ja que tots dos centres formen part del mateix recinte escolar i comparteixen gran part de les instal·lacions existents.

Volem manifestar l’agraïment per incorporar els nostres centres en el Pla Protegim les Escoles: Ecologia Urbana, però per l’altra, expressar la nostra preocupació i desacord en la proposta que se’ns ha fet.

Creiem que no implementar la proposta integral tal i com l’hem suggerida posa en risc, no només la consecució dels objectius Pla, sinó també la salut i el procés d’aprenentatge dels infants i joves dels nostres centres.

La proposta

La proposta decidida pels nostres centres, un cop finalitzat el període de consultes, es concreta en:

 • instal·lació de mobiliari urbà i senyalitzacions de l’entrada central (Pg. Lluís Companys) i les dues laterals (C/Vilanova i C/Almogàvers)
 • ampliació de les places d’aparcaments per a bicicletes a l’entrada principal i de la valla de seguretat
 • nova coordinació del semàfor del C/Vilanova
 • desplaçament de la parada de bus per allunyar-la de l’entrada principal
 • desplaçament dels contenidors de recollida selectiva de residus de l’Avda. Vilanova.

Totes aquestes actuacions són necessàries i responen a les sol.licituds fetes per part nostre.

Ens va sorprendre…

No obstant, ens va sorprendre la negativa del consistori en reduir un carril de la circulació del Pg. Lluís Companys, actualment de 3 carrils.

L’argument que se’ns va donar fou que l’Ajuntament té previst pacificar la Via Laietana i derivar-ne la circulació pel Pg. Lluís Companys, just per davant la porta principal dels nostres centres.

Per evitar riscos, se’ns va proposar l’alternativa de repensar les entrades als centres pels laterals.

Considerem inviable prescindir de la entrada central pel Passeig Lluís companys, ja que:

 • Les entrades laterals no són apropiades. Les entrades laterals són petites i poc agradables pels infants i donen accés als edificis per recorreguts poc amplis i no dissenyats per a l’entrada massiva d’alumnat. En canvi, l’entrada dels centres per Lluís Companys és una entrada històrica i patrimoni cultural de la ciutat que des de la seva construcció als anys 30, respon a la filosofia de recintes educatius grans, oberts i amb vegetació a dins de l’espai escolar i no rodejats per trànsit intens – filosofia que entenem que el consistori actual comparteix. Addicionalment, tenir entrada comuna entre primària i secundària permet una imatge de connexió i continuïtat educativa que afavoreix la reducció de l’abandonament escolar, per sí alt en centres d’alta complexitat.
 • No ens podem permetre fer un pas enrere en el marc del Pla de Xoc contra la Segregació. En els darrers anys s’han fet molts esforços per part de les Direccions dels Centres i de les dues Associacions de Famílies per trencar les dinàmiques històriques de ghettització. Hem promogut espais de convivència entre famílies d’orígens diversos i l’entrada per Lluís Companys, un espai obert i de trobada, ha estat cabdal en aquest procés. Prescindir-ne implicaria fer passos enrere en el complex procés de lluita contra la Segregació.
 • Considerem molt poc apropiat desviar el tràfic rodat de la Via Laietana per Lluís Companys perquè xoca frontalment amb la finalitat del Programa Protegim les Escoles. La planificació de mobilitat de la ciutat no pot basar-se en reduir el tràfic rodat en un lloc per augmentar-los en altres que no són recorreguts principal, malgrat estiguin ara especificats així. Addicionalment, considerem que el Passeig Lluís Companys, com diu el seu nom, ha de ser passeig i no una via de trànsit rodat dens; és un espai natural i singular de connexió entre Ciutat Vella i l’Eixample; un punt monumental i turístic ple d’activitats singulars. Per tant considerem, que ha de visualitzar-se fonamentalment com una zona de vianants. Pacificar el Passeig dotaria als nostres centres d’un accés en un espai públic confortable i saludable, convertint-lo en un lloc de trobada per als infants, les seves famílies, i, en general, el veïnat.
 • Considerem molt poc apropiat desviar el tràfic rodat de la Via Laietana per Lluís Companys perquè xoca frontalment amb la finalitat del Programes Escola Respira. De fet, les millores previstes en aquest darrer, consistents en crear un mur verd al voltant del nostre centre, encara no han estat implementades. La contaminació atmosfèrica als nostres centres que ja és alta actualment empitjoraria, provocant greus conseqüències en la salut i l’aprenentatge dels nostres infants i joves.

Evidències de contaminació atmosfèrica i acústica en les que basem la nostra demanda:

 • Destacar que les dades que aquí presentem, seguint la filosofia de Compromís Ciutadà 2012-2020 Barcelona + Sostenible i la pròpia filosofia dels Centres de fer de la comunitat educativa co-responsable de la millora dels centres i de la ciutat, han estat recollides per l’alumnat de Batxillerat del Pau Claris, que n’està fent un anàlisis crític. Per tant, a efectes del procés educatiu dels i les joves de la nostra ciutat, el fet que les seves petites recerques siguin tingudes en compte per la presa de decisions de la ciutat, és un aprenentatge que els acompanyarà en l’edat adulta; valgui dir que també serà així si el que acaben veient n’és una resposta contrària.
 • Pel que fa a la contaminació atmosfèrica exterior, segons les mesures realitzades pel kit Smart Citizen dels programes de desenvolupament de ciència ciutadana, en el període comprès del 28 de setembre al 18 d’octubre d’enguany, els valors màxims recollits estan molt per sobre dels objectius de qualitat de l’aire de les directives de la Comissió Europea i de la normativa de la Generalitat de Catalunya, tal i com es detalla a la següent taula. Si es prenen els valors mitjans, els PM estan en els llindars permesos però tant el CO2 i el TVOC estan constantment per sobre.
Índex de: Mitjana de valors Valor màxim
eCO2 2214 ppm 4350 ppm
TVOC 1174 ppb 5735 ppb
PM1 17 ug/m3 194 ug/m3
PM 2.5 25 ug/m3 198 ug/m3
PM 10 28 ug/m3 199 ug/m3
 • Pel que fa a la contaminació acústica, les dades recollides en horari escolar són:
Índex de soroll Mitjana de valors Valor màxim
Pg Lluís Companys 64 dBA 78 dBA
Av. Vilanova 62 dBA 73 dBA
C/ Almogàvers 58 dBA 70 dBA
C/Roger de Flor 61 dBA 74 dBA

Per tant, volem manifestar el nostre desacord amb part de les mesures decidides en la proposta que se’ns ha fet arribar i apostem per pacificar completament el tram de via mar-muntanya del Passeig Lluís Companys per ser coherents amb la visió de l’actual consistori i per potenciar les dinàmiques de convivència i confluència que el nostre entorn més proper, i en especial els nostres centres, simbolitzen.

I si això no fos viable a curt termini, com a mínim reduir en un carril la circulació viària.

Fer el contrari implicaria incórrer en una incoherència de polítiques i iniciatives, entre d’altres i pel que aquí ens ocupa, el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, Barcelona + Sostenible, Escola Respira, Ciutat Jugable, el Pla de Xoc contra la Segregació i els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 de la Ciutat.

Atentament,

Cora Egger Gemma Xarles i Jubany

Presidenta AMPA Pere Vila Presidenta AFA Pau Claris

A Barcelona, a 26 de gener de 2021

Protegim Escolas Pere Vila Pau Claris