Protegim les Escoles

Demanda de millores de l’entorn urbà de l’Escola Pere Vila i Institut Pau Claris

Des de l’AFA de l’Institut Pau Claris i l’Ampa de l’Escola Pere Vila us fem arribar conjuntament aquest manifest, ja que tots dos centres formen part del mateix recinte escolar i comparteixen gran part de les instal·lacions existents.

Volem manifestar l’agraïment per incorporar els nostres centres en el Pla Protegim les Escoles: Ecologia Urbana, però per l’altra, expressar la nostra preocupació i desacord en la proposta que se’ns ha fet.

Creiem que no implementar la proposta integral tal i com l’hem suggerida posa en risc, no només la consecució dels objectius Pla, sinó també la salut i el procés d’aprenentatge dels infants i joves dels nostres centres.

La proposta

La proposta decidida pels nostres centres, un cop finalitzat el període de consultes, es concreta en:

 • instal·lació de mobiliari urbà i senyalitzacions de l’entrada central (Pg. Lluís Companys) i les dues laterals (C/Vilanova i C/Almogàvers)
 • ampliació de les places d’aparcaments per a bicicletes a l’entrada principal i de la valla de seguretat
 • nova coordinació del semàfor del C/Vilanova
 • desplaçament de la parada de bus per allunyar-la de l’entrada principal
 • desplaçament dels contenidors de recollida selectiva de residus de l’Avda. Vilanova.

Totes aquestes actuacions són necessàries i responen a les sol.licituds fetes per part nostre.

Ens va sorprendre…

No obstant, ens va sorprendre la negativa del consistori en reduir un carril de la circulació del Pg. Lluís Companys, actualment de 3 carrils.

L’argument que se’ns va donar fou que l’Ajuntament té previst pacificar la Via Laietana i derivar-ne la circulació pel Pg. Lluís Companys, just per davant la porta principal dels nostres centres.

Per evitar riscos, se’ns va proposar l’alternativa de repensar les entrades als centres pels laterals.

Considerem inviable prescindir de la entrada central pel Passeig Lluís companys, ja que:

 • Les entrades laterals no són apropiades. Les entrades laterals són petites i poc agradables pels infants i donen accés als edificis per recorreguts poc amplis i no dissenyats per a l’entrada massiva d’alumnat. En canvi, l’entrada dels centres per Lluís Companys és una entrada històrica i patrimoni cultural de la ciutat que des de la seva construcció als anys 30, respon a la filosofia de recintes educatius grans, oberts i amb vegetació a dins de l’espai escolar i no rodejats per trànsit intens – filosofia que entenem que el consistori actual comparteix. Addicionalment, tenir entrada comuna entre primària i secundària permet una imatge de connexió i continuïtat educativa que afavoreix la reducció de l’abandonament escolar, per sí alt en centres d’alta complexitat.
 • No ens podem permetre fer un pas enrere en el marc del Pla de Xoc contra la Segregació. En els darrers anys s’han fet molts esforços per part de les Direccions dels Centres i de les dues Associacions de Famílies per trencar les dinàmiques històriques de ghettització. Hem promogut espais de convivència entre famílies d’orígens diversos i l’entrada per Lluís Companys, un espai obert i de trobada, ha estat cabdal en aquest procés. Prescindir-ne implicaria fer passos enrere en el complex procés de lluita contra la Segregació.
 • Considerem molt poc apropiat desviar el tràfic rodat de la Via Laietana per Lluís Companys perquè xoca frontalment amb la finalitat del Programa Protegim les Escoles. La planificació de mobilitat de la ciutat no pot basar-se en reduir el tràfic rodat en un lloc per augmentar-los en altres que no són recorreguts principal, malgrat estiguin ara especificats així. Addicionalment, considerem que el Passeig Lluís Companys, com diu el seu nom, ha de ser passeig i no una via de trànsit rodat dens; és un espai natural i singular de connexió entre Ciutat Vella i l’Eixample; un punt monumental i turístic ple d’activitats singulars. Per tant considerem, que ha de visualitzar-se fonamentalment com una zona de vianants. Pacificar el Passeig dotaria als nostres centres d’un accés en un espai públic confortable i saludable, convertint-lo en un lloc de trobada per als infants, les seves famílies, i, en general, el veïnat.
 • Considerem molt poc apropiat desviar el tràfic rodat de la Via Laietana per Lluís Companys perquè xoca frontalment amb la finalitat del Programes Escola Respira. De fet, les millores previstes en aquest darrer, consistents en crear un mur verd al voltant del nostre centre, encara no han estat implementades. La contaminació atmosfèrica als nostres centres que ja és alta actualment empitjoraria, provocant greus conseqüències en la salut i l’aprenentatge dels nostres infants i joves.

Evidències de contaminació atmosfèrica i acústica en les que basem la nostra demanda:

 • Destacar que les dades que aquí presentem, seguint la filosofia de Compromís Ciutadà 2012-2020 Barcelona + Sostenible i la pròpia filosofia dels Centres de fer de la comunitat educativa co-responsable de la millora dels centres i de la ciutat, han estat recollides per l’alumnat de Batxillerat del Pau Claris, que n’està fent un anàlisis crític. Per tant, a efectes del procés educatiu dels i les joves de la nostra ciutat, el fet que les seves petites recerques siguin tingudes en compte per la presa de decisions de la ciutat, és un aprenentatge que els acompanyarà en l’edat adulta; valgui dir que també serà així si el que acaben veient n’és una resposta contrària.
 • Pel que fa a la contaminació atmosfèrica exterior, segons les mesures realitzades pel kit Smart Citizen dels programes de desenvolupament de ciència ciutadana, en el període comprès del 28 de setembre al 18 d’octubre d’enguany, els valors màxims recollits estan molt per sobre dels objectius de qualitat de l’aire de les directives de la Comissió Europea i de la normativa de la Generalitat de Catalunya, tal i com es detalla a la següent taula. Si es prenen els valors mitjans, els PM estan en els llindars permesos però tant el CO2 i el TVOC estan constantment per sobre.
Índex de: Mitjana de valors Valor màxim
eCO2 2214 ppm 4350 ppm
TVOC 1174 ppb 5735 ppb
PM1 17 ug/m3 194 ug/m3
PM 2.5 25 ug/m3 198 ug/m3
PM 10 28 ug/m3 199 ug/m3
 • Pel que fa a la contaminació acústica, les dades recollides en horari escolar són:
Índex de soroll Mitjana de valors Valor màxim
Pg Lluís Companys 64 dBA 78 dBA
Av. Vilanova 62 dBA 73 dBA
C/ Almogàvers 58 dBA 70 dBA
C/Roger de Flor 61 dBA 74 dBA

Per tant, volem manifestar el nostre desacord amb part de les mesures decidides en la proposta que se’ns ha fet arribar i apostem per pacificar completament el tram de via mar-muntanya del Passeig Lluís Companys per ser coherents amb la visió de l’actual consistori i per potenciar les dinàmiques de convivència i confluència que el nostre entorn més proper, i en especial els nostres centres, simbolitzen.

I si això no fos viable a curt termini, com a mínim reduir en un carril la circulació viària.

Fer el contrari implicaria incórrer en una incoherència de polítiques i iniciatives, entre d’altres i pel que aquí ens ocupa, el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, Barcelona + Sostenible, Escola Respira, Ciutat Jugable, el Pla de Xoc contra la Segregació i els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 de la Ciutat.

Atentament,

Cora Egger Gemma Xarles i Jubany

Presidenta AMPA Pere Vila Presidenta AFA Pau Claris

A Barcelona, a 26 de gener de 2021

Protegim Escolas Pere Vila Pau Claris

Que menjaran? Febrer:

En aquesta pàgina podreu consultar els menús del menjador i els suggeriments de sopars.

Pots descarregar el pdf per imprimir del menú del mes de Febrer.

Els menús que trobem al menjador estan elaborats seguint les directrius i normatives que marca l’Agencia Catalana de la Salud, amb els requisits dietètics i nutritius recomenables per a l’alimentació d’infants a les escoles.

Recibos Octubre

Hola Familias: 

Desde el AMPA queremos comunicar algunos puntos con respecto a la emisión de recibos del mes de octubre, ya que muchos de ustedes verán que no les cuadra con los valores. 

1- Todos los alumnos que hagan 3 o mas actividades tendrán un descuento del 10% en el total de las actividades, menos piscina, aunque si se cuenta para llegar a tres actividades. Este descuento se aplicará mensualmente mientras se mantengan las tres o más actividades. 

2- La acogida de la mañana y de la tarde se pasa a mes vencido, ya que una vez terminado el mes se cuentan los días que se ha utilizado el servicio y se pasa el valor que sea más económico para las  familias. 

3-Excepcionalmente este mes, se ha descontado a quien correspondia la parte proporcional que se  había pagado de más en el mes de marzo, ya que las actividades solo se pudieron hacer la primera  mitad de dicho mes. 

4-También excepcionalmente este mes se ha cobrado la actividad de patinaje por medio mes de  octubre, ya que comenzarán el martes 20 de octubre. 

Cualquier duda consultar a través del mail del Ampa. 

Muchas gracias

recibos


Extraescolares & Acogida:

Hola familias, preparando el nuevo curso tenemos algunas novedades para compartir.

ACOGIDA DE LA MAÑANA:

Este servicio se ofrece de 8 a 9 hs o de 8,3 a 9 hs, al tener cambio en el horario de ingreso escolar la acogida se ofrece integramente por parte de Ampa y eso hace que el costo no se comparta con la escuela, por este motivo es el aumento en la cuota mensual.

La inscripción se hace con el mismo formulario de inscripción a extraescolares.

Se podrá usar la acogida de forma esporádica pero se mantendrán los grupos de clases por separados. De todas maneras hay que tener en cuenta que si no se cubre el cupo mínimo de 10 niños/as no a se podrá prestar dicho sevicio.

 • Acogida de 1 hora SOCIOS 50€ mensual/NO SOCIOS 56€ mensual
 • Acogida de 1/2 hora SOCIOS 40€ mensual/NO SOCIOS 46€ mensual
 • Acogida día puntual 1 hora SOCIOS 5€/NO SOCIO 6€
 • Acogida día puntual 1/2hora SOCIOS 4€/NO SOCIO 5€

EXTRAESCOLARES Y ACOGIDA DE LA TARDE

Llas actividades comenzarán en octubre, estamos trabajando con todas las empresas y la escuela en cuanto a protocolos, los cuales serán comunicados lo más pronto posible.

Apuntarse a través de los formularios online, con una fecha límite de inscripción el día 25 de septiembre para poder organizar grupos y actividades.

•Las inscripciones a las extraescolares debe ser mínimo por trimestre, no se puede cambiar deactividad y apuntarse a otra hasta no finalizar el trimestre.

•Aquellas actividades que son de dos días a la semana es imprescindible realizar los dos días

•Cuando se apuntan a tres o más extraescolares se realiza un descuento en el costo total.

Toda la oferta de extraescolares y los formularios de inscripción.

Extraescolares