Jornada per ajudar les famílies a triar escola

Jornada per ajudar les families trir escola, Entre Families Barcelona 2019

 

Des de fa uns anys, organitzem les sessions “Entre Famílies” amb l’objectiu de facilitar el contacte entre famílies que tenen els infants als centres educatius públics del barri, amb famílies que han de realitzar la preinscripció escolar.

Quina escola triem? Com és cada escola? Hi estarà a gust el nostre fill/a? S’hi sentirà acollit? I nosaltres, com ens hi sentirem?

Aquestes i moltes altres preguntes habiten i s’instal·len en les ments de les famílies abans de l’escolarització de les seves criatures.

Fer consultes, compartir dubtes i establir un contacte directe pretenen ser una ajuda per a les famílies a l’hora de triar escola pels menuts.

Aquesta trobada volem que sigui molt participativa i que les famílies amb infants petits i que han de començar P3 puguin expressar els seus neguits i els seus dubtes i puguin preguntar directament sobre les experiències de les famílies que ja estan al centre.

Hi haurà servei d’acollida per als infants!

+ info

Triar escola barcelona P3 Pere Vila

 
By the way, if you prefer to ask us question in another language during the session (or after!), no problem at all. If we can’t answer, we’ll find someone who can help you out with your questions.

Informació de la preinscripció per al curs 2019-2020

La novetat és que s’eliminen els criteris de prioritat complementaris:

Ser celíac o fill/a d’exalumne ja no donarà punts en la preinscripció escolar

  • Que l’alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
  • Que el pare, mare, tutors o germans hagin estat escolaritzats al centre en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals.

Aquesta modificació afecta l’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria i el batxillerat.

“Actualment, els menjadors escolars ja incorporen menús específics per a l’alumnat amb aquestes malalties digestives i, per tant, no té sentit mantenir aquestes puntuacions que es van introduir quan no tots els menjadors estaven adaptats ni preparats. Ara ja no té sentit i ho eliminem.”

Elsa Artadi, consellera de Presidència i portaveu del govern de la Generalitat

Previsió de calendari per a la presentació de sol·licituds de preinscripció

  • Del 29 de març al 9 d’abril de 2019
  • +info